Bouwtechniek

Het bouwproces
Meten en uitzetten
Funderingen
De eerste lagen
Systeemvloeren
Profielen stellen
De spouwmuur
De baksteen
Baksteenfabricage
Koppen en lagenmaat
Metselverbanden
Tanden
Voegen
Rollagen
Verzwaringen
Overspanningen
Gereedschap
Specie
Binnenmuren


     

Met dank aan Jan de Vries, Wanroij.