Metselverbanden - Halfsteens muren.Halfsteens verband:Het halfsteens muurverband is een eenvoudig verband, dat zeer veel wordt toegepast.
De stenen verspringen iedere keer een halve steen.
De muur begint om de laag met een kop en een strek.
Het is een sterk verband dat weinig steenverlies (hakverlies) geeft.

Bij de hoeken loopt het verband steeds door.

Ontmoetingen:


Bij een ontmoeting komt een muur tegen een andere muur aan.

Er zijn verschillend manieren waarop muren elkaar kunnen ontmoeten.
Dit hangt af van:

Ontmoetingen op volle kop en op halve kop:


Men kent ontmoetingen op volle en op halve kop.

Bij een ontmoeting op volle kop is het gedeelte van hoek tot aanlopende muur een heel aantal koppen.

Bij ontmoetingen op halve kop is het gedeelte van hoek tot aanlopende muur geen heel aantal koppen.

Ontmoetingen op volle kop:


Bij ontmoetingen op volle kop onderscheiden we 2 soorten:


Ontmoeting op volle kop. Ontmoeting op volle kop.
Het verband wordt niet verstoord. Het verband wordt verstoord.
Voor metselwerk dat in het zicht blijft. Voor metselwerk dat niet in het zicht blijft.Ontmoeting op halve kop. Ontmoeting op halve kop.
Het verband wordt verstoord. Het verband wordt niet verstoord.
Voor metselwerk dat niet in het zicht blijft. Voor metselwerk dat in het zicht blijft.

Doorkruisingen:


Bij doorkruisingen lopen de muren door elkaar heen.
Je kunt zo een groter ruimte in vieren delen.

Er zijn 3 soorten doorkruisingen:


Beide muren op volle kop. Beide muren op halve kop.
Het verband wordt niet verstoord maar loopt door op beide muren. Het verband loopt bij een muur door.


Een muur op volle kop en een muur op halve kop.
Bij een muur loopt het verband door.

Hier zien we een muur die over gaat in een hoek en een ontmoeting op volle kop waarbij het verband niet doorloopt.


Metselverbanden

Terug Home Volgende pagina

Klezoor verband.