Koppenmaat en lagenmaat:De lagenmaat:


De lagenmaat is de gemiddelde dikte van de metselsteen + de gemiddelde dikte van een lintvoeg.
De ( gemiddelde ) dikte van de steen = 50 mm.
De ( gemiddelde ) dikte van een voeg = 10 mm.
Lagenmaat = 60 mm.


De lagen maat bestaat uit de dikte steen + voeg.

Er gaan 16 lagen in een meter.
Bij het metselen wordt de lagenmaat op de profielen uitgezet.

De koppenmaat:Een strek is even lang als 2 koppen + een stootvoeg.
Met behulp van deze gegevens kun je de koppenmaat ( k ) bepalen.
Een kop + voeg is de koppenmaat.


Matenplan met de lengte van de muren in k ( koppenmaat ) en in mm.

De koppenmaat ( k ) gebruik je om de lengte van een muur aan te geven.
Op een bouwtekening staat de lengte van een muur aangegeven met de koppenmaat ( k ). Dit noemt men het matenplan.
Zo zie je bijvoorbeeld staan: 20k-v ( 20 koppen - voeg ) of 42k+v ( 42 koppen + voeg ).
Soms zet men op de tekening met het matenplan ook de lengte van de muur er bij in mm.

Het bepalen van de koppenmaat:


Omdat stenen niet altijd gelijk van vorm zijn moet de koppenmaat bepaald worden.10 strekken achter elkaar.

10 koppen er tegen aan.


1. Neem van de stenen die je gaat metselen 20 stenen.
2. Neem er 10 en leg deze als strekken strak achter elkaar.
3. Neem 10 koppen en leg deze haaks tegen de strekken aan.
4. Het verschil = 10 koppen + 10 voegen.
5. Deze afstand ( 10 koppen + 10 voegen ) : 10 = de koppenmaat k.

De lengte van een 3-klezoor bepalen:


De 3-klezoor wordt veel gebruikt in metselverbanden zoals het klezoorverband.
De lengte van een 3-klezoor = 3k : 2 - voeg. ( 3 koppen gedeeld door 2 - 1 voeg van 10mm. )
Stel de koppenmaat ( k ) = 110mm.
Dan is een 3-klezoor: 3 x 110 = 330.
330 : 2 = 165 mm.
- 10mm = 155 mm.

De lengte van een klezoor bepalen:


Een klezoor is niet precies 1/4 van een hele steen ( strek ). De breedte moet je uitrekenen.
De breedte van een klezoor reken je als volgt uit: 210 - 3v : 4 = ( 210 mm - 3 voegen : 4 = ).
Een strek = 210 mm. Een voeg = 10 mm.
210 - 3 x 10 = 180 : 4 = 60 mm. Een klezoor is dus 45 mm.

Koppenmaten:

De laatste kop heeft geen voeg.


Hier zie je een muur in halfsteensverband.
De lengte van de muur wordt aangegeven met de koppenmaat 8k - v.
Onderaan zie je dat de muur bestaat uit 8 koppen, 7 koppen met voeg, de laatste kop heeft geen voeg, deze 10 mm. gaat er dus af.


Hier zien we een muur met een muuropening voor een raamkozijn.
De stukken muur noemen we muurdammen.

Bekijk de tekening eens goed.
De muurdammen worden altijd aangegeven met het aantal koppen min 1 voeg van 10mm. (k - v)
De muuropeningen worden altijd aangegeven met het aantal koppen plus een voeg van 10mm. (k + v)
De totale lengte van deze muur is 870mm.


Hier zie je een tuinmuur met muurdammen en muuropeneningen.
De muurdammen zijn weer het aantal koppen min 1 voeg van 10mm. (k - v)
De muuropeningen zijn het aantalkoppen plus 1voeg van 10mm. (k + v)
De totale lengte van de muur is 1750mm.

Een muur in staand klezoor verband ( de stenen verspringen een klezoor ).
Bekijk de tekening goed.
Bij een klezoor verband kom je uit op een halve kop ( klezoor ).
De koppenmaat wordt hier dus aangegeven met: 16 1/2 k - v

Muur in klezoorverband met openingen.
Muurdammen 2 1/5 k - v.
Muuropeningen 3k + v.

Wat is de koppenmaat van deze muur?
Hoe lang is deze muur in mm?

Wat is de koppenmaat van deze muur?
Hoe lang is deze muur in mm?

Wat is de koppenmaat van deze muur?
Hoe lang is deze muur in mm?
Terug Home Volgende pagina

Metselverbanden.