Profielen stellen en eerste lagen metselen.
Van af de bouwplanken worden draden gespannen op markering van de binnenmuren van de spouwmuur.
Het punt waar de draden elkaar kruisen wordt naar beneden uitgelood met een waterpas en afgetekend op de fundering.


De profielen worden gesteld.

De eerste laag noemt men de kimlaag.
Deze wordt met cement op de fundering gemetseld.
De volgende lagen worden gelijmd.


De binnenmuren wordt opgemetseld of gelijmd tot de hoogte waar de vloer komt ( kruipruimte).
Hiervoor gebruikt men kalkzandsteenklinkers.
Voor dit gedeelte kan men kiezen uit verschillende soorten kalkzandsteen zoals:
Kalkzandsteen waalformaat, kalkzandsteen amstelformaat, metselblokken of lijmblokken.
Hierboven is gekozen voor lijmblokken.

Je ziet dat eenvoudige profielen worden gebruikt, deze moeten zodra de hoogte van de kruipruimte is bereikt verwijderd worden.
Je ziet ook dat de lijmblokken op de middelste foto plat worden gelijmd omdat dit geen spouwmuren worden.

Op de tweede of derde laag wordt de waterkerende folie aangebracht, deze komt later tussen de stenen van het buitenblad.
Men kan nu beginnen met het aanbrengen van de begane grond vloer.Het gedeelte tot aan de vloer wordt met kalkzandstenen gelijmd, ook een gedeelte van de buiten muur wordt zo gelijmd.
Bij grotere gebouwen zoals hier worden aparte openingen gemaakt om later van de ene in de andere kruipruimte te komen.
Tegelijkertijd wordt de waterleiding aangelegd.

Als de binnenmuur op hoogte is kan begonnen worden met het leggen van de vloer.Terug Home Volgende pagina

Vloeren.